Home » O nás

O nás

Spoločnosť MOODis a MOODIS TT pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Od začiatku

pôsobenia bola spoločnosť profilovaná ako obchodná. Činnosť spoločnosti bola založená na
kooperácii s výrobno-spracovateľskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom,
rakúskom a nemeckom trhu. V rokoch 2002-2009 sme boli oficiálnym partnerom-autorizovaným
zastúpením spoločnosti INCON, s.r.o., na základe dlhodobých výsledkov a skúseností
v oblasti predaja a nami poskytovaných služieb.
Plastové okná a plastové dvere od spoločnosti MOODIS TT, spol. s r.o. sú zárukou kvality a
bezpečnosti.
Aktivity spoločnosti boli od založenia zamerané v oblasti stavebného priemyslu – komplexné
dodávky a montáže okenných a dverových výplní, fasádnych prvkov a zimných záhrad.
Snaha maximálne uspokojiť požiadavky klientov-kvalitatívne, esteticky, úrovňou montáže viedla
k vyselektovaniu dodávateľov spoločnosti MOODIS TT, podľa skúseností majiteľa MOODIS TT, s.r.o. s výrobcami plastových a hliníkových okien a dverí.
V záujme udržania vysokého štandardu poskytovaných služieb našim obchodným partnerom
spolupracujeme s výrobcami, ktorý majú zavedený a používajú systém manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001:2008 v oblasti: Riadenie zákaziek v oblasti stavebnej činnosti.